«Пән бойынша сынып үлгерімі» есебі

«Пән бойынша сынып үлгерімі» есебі көрсетілген пән бойынша топтың барлық қойылған қорытынды бағалары туралы ақпаратты қамтиды.

Пәндер тізімінде таңдалған оқу жылы үшін кестедегі барлық пәндер көрсетілген.

Есепті құрастыру үшін келесі деректерді көрсету қажет:

 • оқу жылы;
 • пән;
 • кезең.

Содан кейін «Есепті құрастыру» батырмасына басу қажет. 

 

Есеп мынадай ақпаратты қамтитын кесте түрінде қалыптастырылады: 

 • сынып атауы;
 • кезең;
 • оқушылардың жалпы саны;
 • белгілерге бөлінген пән бойынша үлгерімі. Белгілер: «Үзд» / «Жақ» / «Орт» / «Жеткіліксіз» / «Н/А» / «БОС» / «ЕСП» / «ЕСЖ» немесе «Баға жоқ»;
 • Орташа балл;
 • үлгерім %;
 • Біл. сап. %;
 • Жалпы ООЖ (%) (оқушылардың үйренген деңгейін, білім дәрежесін білдіреді).

 Есепте топта ашық мүшелігі бар оқушылар және пән бойынша баға қойылған топта жабық мүшелігі бар оқушылар көрсетіледі.

Аналитикалық параметрлерді есептеу үшін төмендегі формулалар қолданылады:

 

Орташа балл

fe27e9931eaeefba4fc5deb9f8fb7227.png

мұнда:

 • n1 – «1» деген бағалар саны;
 • n2 – «2» деген бағалар саны;
 • n3 – «3» деген бағалар саны;
 • n4 – «4» деген бағалар саны;
 • n5 – «5» деген бағалар саны;
 • n6 – «А/Ө» бағалар саны.

Пәндер бойынша білім сапасының жалпы пайызы

 

_________2018-01-29_18_35_09.png

 

бұл жерде n - пәндер жалпы саны, олар бойынша есептелген білім сапасының %.

 

_________2018-01-29_18_34_14.png

 

бұл жерде: n4 – «4» деген бағалар саны «4», n5 – «5» деген бағалар саны.

 

ООЖ жалпы % (оқушылардың білім дәрежесі жалпы %)

Есепте «ООЖ» - ол оқушылардың үйренген денгейін, білім дәрежесін білдіреді.

 

_________2018-01-29_18_33_02.png

 

бұл жерде: n – жалпы пәндер саны, олар бойынша есептелген ООЖ %.

 

_________2018-01-29_18_28_47.png

 

бұл жерде:

 • n2 – «1», «2», «СӨП» деген бағалар саны;
 • n3 –«3» деген бағалар саны;
 • n4 –«4», «СӨ» деген бағалар саны;
 • n5 –«5» деген бағалар саны;
 • n6 –«А/Ө» деген бағалар саны.

Комментарии