«Kundelik.kz белсенділік: Жалпы» есебі

«Kundelik.kz белсенділік: Жеке» есебі таңдалған кезең бойынша мектеп пайдаланушыларының жүйедегі жалпы белсенділігін көруге арналған.

Кіру уақыты туралы ақпарат тәулігіне 1 рет жаңартылады.

Есепті құрастыру үшін келесі деректерді көрсету қажет:

 • оқу жылы;
 • ай; 

Есеп мынадай ақпаратты қамтитын кесте түрінде қалыптастырылады:

 • Кіру: пайдаланушылар. 

Ескерту: «Кіру: пайдаланушылар» мәні бір күн ішінде «бірегей пайдаланушылардың» жүйеге кірулер санын білдіреді. Осылайша, бір пайдаланушының күн ішіндегі барлық жүйеге кірулер «Кіру: пайдаланушылар» ұяшығындағы мәнді тек бірлікке арттырады

 • Кіру: қызметкерлер.
 • Кіру: оқушылар.
 • Кіру: ата-аналар.

Ескерту: «Кіру: қызметкерлер», «Кіру: оқушылар» және «Кіру: ата-аналар» парақшасында тиісті «қызметкер», «оқушы» және «ата-ана» рөлдермен пайдаланушылардың кіру санын көрсетеді.

w256h2561372777059Exclamation.png «Кіру: қызметкерлер» және «Кіру: ата-аналар»: «Кіру: пайдаланушылар» бағандарындағы мәннен көп болуы мүмкін, өйткені пайдаланушының бірден бірнеше рөлі болуы мүмкін (мысалы, «Қызметкерлер» және «Ата-аналар»).

 • Топтар: жаңа. 

Ескерту: «Топтар: жаңа» мәні білім беру ұйымының қатысушылары құрған топтар санын білдіреді 

 • Оқиғалар: жаңа.

Ескерту: «Оқиғалар: жаңа» мәні білім беру ұйымының қатысушылары құрған оқиғалар санын білдіреді.

 • Мектеп: бағалар.

Ескерту: «Мектеп: бағалар» мәні білім алушыларға қойылған бағалар санын білдіреді.

 • Мектеп: ҮТ жасалды.
 • Мектеп: ҮТ берілді.
 • Мектеп: ҮТ жабық.

Ескерту: «Мектеп: ҮТ жасалды», «Мектеп: ҮТ берілді» және «Мектеп: ҮТ жабық» мәндері жасалған, берілген және жабық үй тапсырмаларының санын көрсетеді.

 • Пайдаланушылар: белсендірілгендер.
 • Пайдаланушылар: жаңа.

Ескерту: «Пайдаланушылар: белсендірілгендер» және «Пайдаланушылар: жаңа» мәндері білім беру ұйымының парақшасында жаңа пайдаланушылардың және тіркелген пайдаланушылардың санын көрсетеді.

 • Топтар: қатысушылар
 • Оқиғалар: қатысушылар.
 • Мазмұны: блогтағы жазбалар.
 • Мазмұны: блогтарға қалдырылған пікірлер.
 • Мазмұны: хабарламалар

Есептің көрінуі:  барлық қызметкерлерге.

Комментарии