«Әкімшілік: Мұғалімнің сабақ сағаттарын есепке алу» есебі

Мұғалімдердің сабақ сағаттарын есепке алу көрсеткіштерін қарау үшін «Әкімшілік: Мұғалімнің сабақ сағаттарын есепке алу» есебі іске асырылды. 

Есепті құрастыру үшін келесі деректерді көрсету қажет:

 • оқу жылы;
 • сынып (әдепкі түрде «Жалпы мектеп» түрі таңдалған);
 • есептік кезең;

Ескерту: егер есептік кезең ретінде ай таңдалса, онда «ай» немесе айдың белгілі бір аптасын таңдау үшін қосымша жол көрсетіледі. Апта таңдаған кезде есеп толық аптада қалыптасады – тіпті егер ол бұрын таңдалған айдан тыс болса да. Мысалы, сәуір, апта 29-30 - есеп 29 сәуір – 05 мамыр аралығында жасалады.

 • «Пәндер бойынша» режимі (әрбір пән бойынша мұғалімнің оқу жүктемесін жеке және барлық пәндер бойынша жалпы сағат санын көрсетуге мүмкіндік беретін бейнелеу режимі. Әдепкі мәні «жоқ» ретінде орнатылған); 

 • «Сыныптар бойынша» режимі (әр сыныпта мұғалімнің оқу жүктемесін көрсетуге мүмкіндік беретін бейнелеу режимі. Әдепкі мәні «жоқ» ретінде орнатылған);

Есеп мынадай ақпаратты қамтитын кесте түрінде қалыптастырылады:

 • мұғалімнің аты-жөні;
 • мұғалім сабақ беретін пән («Пәндер бойынша» режимін қосу кезінде қолжетімді);
 • пән бойынша сағат саны:
  • пән бойынша мұғалімнің сабақтар саны;
  • көрсетілген есептік кезеңдегі барлық пәндер бойынша мұғалімнің сабақтардың жиынтық саны;
 • мұғалім сабақ беретін сыныптар немесе сыныптар саны («Сыныптар бойынша» режимін қосу кезінде есепте сыныптар бойынша оқу жүктемесін егжей-тегжейлі бөлу ұсынылған).

«Сыныптар бойынша» режимі сөндірілген жағдайда 

 

«Сыныптар бойынша» режимі қосылған жағдайда 

Комментарии