«Оқушылардың ауысуы: Ақпар» есебі

Келген және кеткен оқушылардың санын бақылауға арналған есеп түрі. Есепте таңдалған кезеңде ұйымға келген (немесе басқа сыныптан ауыстырылған) және оқушылардың сыныбынан кеткендердің (оқу жылының соңында білім алушыларды жоғары сыныпқа ауыстыруды қоса алғанда) жалпы саны көрсетілген.

Есепті құрастыру үшін келесі деректерді көрсету қажет:

 • оқу жылын және уақыт аралығын таңдау;
 • «Қолдану» батырмасына басу.

Ескерту: әдепкі бойынша есеп ағымдағы оқу жылында қалыптасады, сондай-ақ интерактивті күнтізбе арқылы өткен оқу жылдарын немесе белгілі бір уақыт кезеңін таңдауға болады.

Есеп мынадай ақпаратты қамтитын кесте түрінде қалыптастырылады:

 • параллель;
 • оқу жылының басына оқушылар саны;
 • уақытша кезеңде келген оқушылар саны;
 • уақытша кезеңде кеткен оқушылар саны;
 • оқу жылының соңындағы оқушылар саны.

Есепте тіркелетін білім алушылардың қозғалысы:

 • ұйымда / сыныпта оқуды бастау – «+1» «Келгендер» бағанына;
 • ұйымнан шығару – «+1» «Кеткендер» бағанына;
 • бір сыныптан басқа сыныпқа ауысу – «+1» «Келгендер» бағанына және «+1» «Кеткендер» бағанына;
 • ұйымнан шығару («Мұрағатқа ауыстыру», «Мектептен шығару» мүмкіндігін пайдалана отырып, 9 және 11 сыныптардан шығару) – «+1» «Кеткендер» бағанына.

Оқушыны ауыстыру / мектептен шығару кезінде келесі рәсім түрі көрсетіледі:

 • «нақты» (аударым есептің тиісті бағанында тіркеледі);
 • «қате салдарымен» (білім алушы кеткен болып есептелмейді, келу туралы деректер жойылады).

«Келгендер» және «Кеткендер» сілтемелері бағандардың атауында «Оқушылар ауысуы: Келгендер» және «Оқушылар ауысуы: Кеткендер» есептеріне сәйкес жүргізіледі. Есептердегі ақпарат таңдалған уақыт аралығында көрсетіледі.

Ескерту: оқушылардың сыныпта / ұйымда мүшеліктің басталу және аяқталу күні дұрыс енгізілген жағдайда өзекті есеп болып табылады.

Мысалы: егер оқушы ұйымда 5 тамыз күні қабылданса, онда есепте 1 қыркүйектен бастап есепке алынбайды. Оқушы есепте көрсетілу үшін есепті құру күнін 1 тамызға өзгерту қажет.

Есептің көрінуі: мектеп әкімшісі, «Адамдар» бөліміне қолжетімділігі бар редактор. 

 

 

Комментарии