Есеп «Үлгерімі: Оқушылар»

Есеп «Үлгерімі: Оқушылар» журналға енгізілген ақпарат негізінде, автоматты түрде толтырылады.

Есеп түрі - үлгерім және қатысу табелі, білім алушының оқу кезеңінде немесе белгілі бір уақыт аралығында алынатын есеп түрі.

Мысалы, бір айдың үлгерім есебін басып шығаруға және қалыптастыруға болады.

Есепте келесі аналитикалық параметрлері бейнеленеді:

 

Орташа балл

Бұл жерде:

 • n1 – бағалар саны «1»;
 • n2 – бағалар саны «2»;
 • n3 – бағалар саны «3»;
 • n4 – бағалар саны «4»;
 • n5 – бағалар саны «5»;
 • n6 – бағалар саны «А/Ө».

Сандық көрсеткіштер ретінде, білім алушының пән бойынша бағалау түрі пайдаланылады.

Ескерту: орташа балл тақырыптық бағалау (орт.тақ) орташа балына ұқсас есептеледі.

 

Орташа өлшенген балл

әрбір жұмыс түрінің салмағы ескеріледі, олардың ішіндегі жалпы қойылатын бағалау түрінде:

Бұл жерде (егер 4 типті жұмыстар қабылданса, және олардың бағалары журналға шығарылса):

 • i1 –жұмысты бағалау  №1; k1 – жұмыс салмағы №1;
 • i2 – жұмысты бағалау №2; k2 – жұмыс салмағы №2;
 • i3 – жұмысты бағалау №3; k3 – жұмыс салмағы №3;
 • i4 – жұмысты бағалау №4; k4 – жұмыс салмағы №4.

Ескерту: егер барлық салмағы өзара тең болса, онда орташа өлшенген балл ортақ балмен дәл келуі мүмкін.

Жұмыс типтеріне үшін, салмақ түрлерін орнату үшін, «Әкімшілік ету» бөліміне өтіп, «Параметрлер» блогы – «Типтік жұмыстар салмағы» пункті.

Ескерту:

 • «БОС», «СӨ», «СӨП» баға түрлері, «Үлгерімі: Оқушылар» есеп түрін қалыптастыру кезінде, есепке алынбайды.
 • «А/Ө» баға түрі, есеп түрін қалыптастыру кезінде, есепке алынады.
 • Есептеу бағаны «Келмеген күндер(Барлығы)» = Ауыру себебінен сабаққа қатыспағанын («А») + Дәлелді себебінен сабаққа қатыспағанын («Д») + Дәлелсіз себебінен сабаққа қатыспағанын («Ж»).

Есеп көрінуі: ББМ барлық қызметкерлеріне.

 

Білім алушылардың үлгерімін есепке алу табель кітабы

Білім алушылардың үлгерімін есепке алу табельдерін қалыптастыру үшін, сыныпты таңдамай, «Барлық оқушыларды басып шығару» батырмасын басу.

 

 

«Табельді тіркеу №», «Берілген күні», «Сынып жетекшісінің қолы» өрістері, есепке алу кітабінан кейін толтырылады.  Білім алушының профилінде мекемеден шығу туралы ақпаратты толтыруға болады.

Комментарии