«Әкімшілік: Сабақтарды болдырмау және алмастыру» есебі

«Әкімшілік: Сабақтарды болдырмау және алмастыру» есебі тек ауыстырылған және болдырмау арқылы жойылған сабақтарды ғана есепке алады.

Мұғалім ауыстырылған сабақтар, алмастырған сабақтар болып саналады. Сабақтың, оқу тобының, пәннің немесе кабинеттің күнін, уақытын (мұғалімді өзгертпей) өзгерту есепте ескерілмейді

Ескерту: есеп білім беру ұйымының сабақ кестесіне енгізілген өзгерістер негізінде құрылады.

Сүзгі келесі параметрлерді қамтиды:

 • Оқу жылы  – ағымдағы оқу жылы әдепкі бойынша таңдалған. Сонымен қатар сыныптар құрылған барлық оқу жылдары қолжетімді. 

 • Кезең  – әдепкі бойынша ештеңе таңдалмаған, сол себеппен кезеңді көрсету керек.
  Мүмкін нұсқалар:
  • «Толық жыл».
  • «Семестр» (егер білім беру ұйымында осы оқу жылында семестрлер бар болса).
  • «Тоқсан» (егер білім беру ұйымында осы оқу жылында тоқсандар бар болса).
  • «Триместр» (егер білім беру ұйымында осы оқу жылында триместрлер бар болса).
  • «Модуль» (егер білім беру ұйымында осы оқу жылында модульдер бар болса).
 • Уақыт аралығы – таңдалған есептік кезең шеңберінде көрсету үшін аралықтарды орнатуға болады. 

Кесте алдында есеп бойынша жиынтық ақпарат келесі түрде көрсетіледі:

 • «Қатыспаған: Х сабақ» - қатыспаған (жойылған) сабақтардың саны көрсетіледі (мұғалім ауыстырылмаған жағдайда).
 • «Алмастырған: Y сабақ» - алмастыру сабақтарының саны көрсетіледі (ауысқан мұғалім бар жерде).
 • «Пән бойынша ең көп ауыстырылған сабақтар «пән атауы» – көрсетілген уақыт аралығында ең көп ауыстыру болған пәндердің атаулары көрсетіледі.
  Егер мұндай пәндер бірнеше болса, онда барлық пәндер үтір арқылы тізімделеді. Егер алмастыру сабақтары болмаса, онда бұл жол көрсетілмейді.

 

Қатыспаған және ауыстырылған сабақтарды есепке алу журналы

Kundelik.kz-те «Босатылған және ауыстырылған сабақтарды есепке алу журналын» басып шығару мүмкіндігі іске асырылған.

Басып шығару үшін «Әкімшілік: Сабақтарды болдырмау және алмастыру» есебіне өтіп, «Журналды басып шығару» бастырмасына басу қажет.

Титул парағы

Келесі ақпаратты қамтиды:

 • ұйымның атауы;
 • ұйым орналасқан елді мекен;
 • оқу жылы.

 

Сол жақ бұрылыс:

 

Деректер мұғалімді ауыстырғаннан кейін немесе сынып кестесінде толық жойылған сабақты өткізгеннен кейін автоматты түрде қалыптастырылады.

Жол тәртібін қалыптастыру хронологиялық тәртіппен жүргізіледі.

Ескерту: журналда жол тек мұғалімді ауыстырған және «Ауыстыру/кейінге ауыстыру ретінде белгілеу» параметрі бар деректерді сақтаған жағдайда ғана пайда болады. 

 

Оң жақ бұрылыс:

 

Алмастырылған / жойылған сабақтар туралы жазбаларды біріктіру барлық параметрлер бірдей болғанда жүргізіледі.

«Ауыстырылған сабақтар саны» мәні үлкен мәнге ие болады.

 

Комментарии