Классикалық журналды толтыру бойынша нұсқаулық

Журналдағы белгілер журналды толтырушы мұғалімнің парақшасында баптауларында таңдалған тілде қойылады. Парақшаның тілін ауыстырған кезде белгілер автоматты түрде аударылады. Оқушылардың күнделіктеріндегі белгілер олардың парақшаларында таңдалған тілде көрсетіледі.

Сабаққа қатысуы

Пернетақтадан тек келесі таңбаларды енгізу үшін қолдану керек:

 • ж – «кішкентай», дәлелсіз себептермен болмауын белгілеу үшін;
 • д – «кішкентай», дәлелді себеппен болмауын белгілеу үшін;
 • а – «кішкентай», ауру себебі бойынша болмауын белгілеу үшін;
 • к – «кішкентай», сабаққа кешігуін белгілеу үшін;

Журналдардың қағаз түрлеріне арналған стандарттарға сәйкес, журналдың басып шығарылған нұсқасында «к» белгісі есепке алынбайды, «а» және «д» белгілері «ж» белгісіне ауысады.

Үлгерімі

Пернетақтадан тек келесі таңбаларды енгізу үшін пайдалану керек:

 • бағалардың таңдалған баллдық жүйесінің аясындағы 1-ден n-ге дейін сандары (мұнда n = 5,10,12,100);
 • әріптер – бас латын әріптері немесе Америкалық бағалар жүйесінің аясындағы оларға сәйкес сандары;
 • СӨ, СӨП – бас немесе кіші әріптер. Кез-келген бағалау жүйесінде қоюға болады; 
 • БОС – бас немесе кіші әріптері, қорытынды бағалаудан босатылуды белгілеу үшін. Кез-келген бағалау жүйесінде қоюға болады; 
 • А/Ө – бас немесе кіші әріптерімен, қиғаш сызықпен (/) арқылы қорытынды бағалаудан өтпегенін белгілеу үшін. 

Сабақтағы барлық жұмыс түріне, сабақ парақшасында қосымша өңдеусіз, қисық сызық арқылы баға қою мүмкіндігі бар.

Екі бағаны тақырыптық баға ретінде «Тақ.» графасы мен «Қорытындылар» бағанында қоюға болмайды, тек «Емтихан» бағанына рұқсат етілген.

Журналда жолдан жолға өту «Enter» пернесін басу арқылы немесе «жоғары» және «төмен» көрсеткіштерін басу арқылы орындалады, ұяшықтан ұяшыққа өту «солға» және «оңға» көрсеткіштерін басу арқылы орындалады.

Орташа өлшенген балл

Орташа өлшенген балл – жүйеде автоматты түрде есептелетін оқушының үлгерімінің талдамалы көрсеткіші, ол жалпы санында бағалар қойылған әр жұмыстың салмағын есепке алады.

Орташа өлшенген баллды «Әкімшілік» бөлімі / «Параметрлер» блогында орнатуға болады.

 

 

Әкімші әр түрлі жұмыстардың бір-біріне қатысты маңыздылығын көрсету қажет.

Орташа өлшенген балл оқушының қандай жұмыс түрі үшін баға алғаны есебімен дәлелді білім бағасын береді.

Егер мектепте барлық үлгі жұмыстарының салмақтары 1-ге тең болса, «орташа өлшенген балл» бағаны журналда көрсетілмейді.

Әкімші ата-аналар мен оқушылардың журналдары мен күнделіктеріндегі орташа және орташа баллдың көрсетілуін немесе жойып тастай алады. Бұл үшін қажет:

 • мектепке әкімшілік ету мәзіріндегі «Баға түрлері» бөлімінде «Қосымша параметрлер» қойындысын ашу;
 • қажетті ұяшықтарға белгілер қою;
 • өзгертулерді енгізу үшін «Сақтау» түймешігін басу.

 

 

Орнатылған параметрлер ББМ барлық сыныптарына таратылады.

Орташа өлшенген баллды есептеу формуласы:

Орташа өлшенген балл = (олардың салмағы бойынша бағалау өнімдерінің сомасы) / (осы бағалардың салмақтар қосындысы). 

Есептеу үлгісі:

Бақылау жұмысы үшін «5» және «4»

Сабақтағы жауап үшін «3».

Бақылау жұмыстарының салмағы - 10 балл, сабақтағы жауап салмағы - 1 балл.

Орташа өлшенген балл = (5*10+3*1+4*10) / (10+1+10) = 4,43

Осы есептеменің көмегімен орташа өлшенген балл орташа балға тең болуы мүмкін, егер барлық салмақ бір-біріне тең болса.

Үнсіз келісім бойынша журналдар мен күнделіктерде орташа баллды көрсету параметрі қосылған ал орташа өлшенген баллпараметрі жасырылған.

Егер ББМ жұмыс өлшемдерін қолданбаса (яғни, жұмыс өлшемдері біріңғай – 1 немесе 2 тең болса және т.б.) онда орташа жұмыс ұпайларының ұяшықтары бұғатталады.

Комментарии