Әкімші нұсқаулығы

Бұл нұсқаулық Білім беру мекемесінің (ары-қарай ББМ) «Әкімші» құқықтары бар қызметкерінің жұмысын келесі бөлімдерде көрсетеді:

 • «Параметрлер» блогы;
 • «Анықтамалықтар» блогы;
 • «Сыныптар» блогы;
 • «Адамдар» блогы;
 • «Кесте» модулі;
 • «Журналдар» модулі.

«Параметрлер» блогында қарастырылған:

 • ББМ негізгі деректерді қосу және енгізу: атауы, сипаттамасы, логотипі, оқу ғимараттарының мекен-жайлары және байланыс деректері;
 • ББМ басқа параметрлерін өңдеу.

«Анықтамалықтар» блогында ББМ парақшасында ақпаратты өңдеу және қосу мүмкіндігі келесі бөлімдерде қарастырылған:

 • пәндер;
 • ғимараттар, кабинеттер және орындар;
 • білім беру бағдарламары.

«Сыныптар» блогында келесі операцияларды жасайтын мүмкіндіктер:

 • ББМ сыныптар тізімін жасау;
 • сыныптардың деректерін қосу және өңдеу;
 • оқу жылы біткенде сыныптарды ауыстыру және бітіргізіп шығару;
 • сыныптарды жою.

«Адамдар» блогында келесі мүмкіндіктер:

 • деректер жүйесін тіркеу және қалыптастыру;
 • ББМ электрондық парақшасының қатысушыларының тізіміне қолжетімділік;
 • ББМ профиліндегі пайдаланушылардың деректерін өңдеу.

«Кесте» модулінде келесі әрекеттер қарастырылған:

 • оқу жылындағы сыныптар бойынша кестені құру және қалыптастыру;
 • сабақтардың кестесін өңдеу: сабақтарды қосу және жою.

«Журналдар» модулінде келесі әрекеттер қарастырылған:

 • пән журналдары;
 • күнтізбелік жоспарлау;
 • сабақ парақшаларымен;
 • оқушылардың күнделіктерімен.

Комментарии