Рекомендуемые браузеры \ Ұсынылатын браузерлер

Разработчики Системы официально поддерживают и гарантируют корректную работу системы  только при использовании рекомендованных браузеров.

Особенно тщательным образом отслеживаются и поддерживаются браузеры, которыми пользуются в своей работе педагоги, так как именно они создают контент для всех остальных пользователей с помощью функциональностей, которые недоступны родителям и обучающимся.

Примечание: функции современных браузеров постоянно обновляются и совершенствуются. Пользователям сети Интернет и систем важно следить за обновлениями, так как устаревшие браузеры не соответствуют веб-стандартам, в них чаще встречаются ошибки и нетипичное отображение страниц сайта, а также их использование повышает риск возникновения угроз безопасности компьютера. 

«Күнделік» ААЖ жүйесінің әзірлеушілері жүйе жұмысын ресми түрде қолдайды және ұсынылған браузерлерді пайдаланған кезде ғана жүйенің дұрыс жұмыс істеуіне кепілдік береді.

Мұғалімдер жұмыс барысында қолданатын браузерлер өте мұқият қадағаланып, тексерістен өтіп отырады. Себебі, мұғалімдер қалған барлық пайдаланушыларға, ата-аналар мен оқушыларға қолжетімді болмайтын, функционалдар арқылы ақпараттарды құрады.

Ескерту: заманауи браузерлердің функциялары үнемі жаңартылып, жетілдірілуде.

Интернет желісі мен жүйе пайдаланушыларына жаңартуларды бақылап отырғаны жөн, өйткені ескірген браузерлер веб-үлгілерге сай келмейді, мұндай браузерлерде қателіктер мен сайт беттерінің қисынсыз бейнеленуі жиі туындайды. Сондай-ақ, оларды пайдалану компьютер қауіпсіздігіне төнетін қауіп-қатердің туындауын жоғарылатады.

 

На данный момент рекомендуется использовать следующие браузеры \ 
Қазіргі кезде келесі браузерлерді пайдалану ұсынылады:

Июнь - Июль 2018
Браузер Версии
Google_Chrome_logo.png Google Chrome
(только для Windows)
с 66 версии
20080122043826_Mozilla_Firefox_Logo.png Mozilla Firefox 60 версия
Opera-icon-high-res.png Opera с 52 версии
Yandex_browser.png YaBrowser с 18.3 версии
Microsoft Edge Browser с 16.16 версии
Android Browser

4.0 версия

20140219152325_Safari_logo.png Safari с 10.0 версии
Internet_Explorer_7_Logo.png Internet Explorer 11 версия
____.png Samsung Internet 6.4 версия

  

ВНИМАНИЕ:

Комментарии