Бағаларды, ҮТ және кестені қалай қарауға болады?

Оқушыға оқу ақпаратына өту үшін экранның жоғарғы бөлігіндегі шарлау жолағында «Мектеп» бөлімін таңдау қажет.

 

1.png 

 

Ата-анада осы шарлау жолағында «Балалар» бөлімі болады. Осы сілтемеге басқан кезде ол оның профилімен байланысқан барлық оқушылар жиналған бетке өтеді. Осы екі рөлі бар пайдаланушылардың үлгерімі туралы әрі қарай ақпаратты көру тура осындай.

 

2.png

 

Бағалар / қатысу белгісі

Бағаларды көру келесі жерде қолжетімді:

 • «Мектеп» / «Күнделік» (оқушы профилі үшін) бөлімінде;
 • «Балалар» / «Күнделік» (ата-ана профилінде) бөлімінде.

 

3.png

 

«Күнделік» сілтемесі бойынша келесі мүмкіндіктер қолжетімді:

 • күнделік (үнсіз келісім бойынша ағымдық апта үшін сабақтар, бағалар және ҮТ туралы ақпарат);
 • статистика (осы есептік кезеңдегі оқытылатын пәндер бойынша әр түрдің бағалар саны және оң бағалардың пайызы);
 • пәндер бойынша (сүзгіде таңдалған пән және есептік кезең бойынша барлық бағалар туралы жинақ ақпарат);
 • семестрлер/тоқсандар/триместрлер бойынша (белгіленген есептік кезеңде өтілетін пәндер бойынша барлық бағалар және сабаққа қатыспау туралы жинақ ақпарат);
 • қорытынды (қазіргі уақытта қойылған барлық қорытынды бағалардың жинақ тізімдемесі).

Ескерту: сабаққа қарама-қарсы тұрған жасыл төртбұрыш сабақта қатысқанын білдіреді. Сондай-ақ оқушының сабаққа қатысуының келесідей белгілері болуы мүмкін:

 • «ж» – дәлелсіз (белгісіз) себеппен қатыспау;
 • «д» – дәлелді себеппен қатыспау;
 • «а» – ауыру себебінен қатыспау;
 • «к» – сабаққа кешігу.

Оқушы күнделігінің парақшасынан таңдалған үй тапсырмаларын қарау және үй тапсырмасының нөмірін басу арқылы ҮТ парақшасына жылдам өту қолжетімді.

 

Үй тапсырмалары

Үй тапсырмалары келесі жерлерде қолжетімді:

 • «Мектеп» / «Үй тапсырмалары» бөлімінде (оқушы профилінде);
 • «Балалар» / «Үй тапсырмалары» бөлімінде (ата-ана профилінде).

Үй тапсырмаларын қарау үшін келесі ақпараттарды көрсету қажет:

 • оқу жылы;
 • пән (қалған талаптарға сай келетін барлық ҮТ-ларын қарау үшін «барлығы» параметрін орнатуға болады);
 • орындау мерзімі.

«Көрсету» түймешігін басудан кейін іздеу параметрлеріне сай келетін барлық ҮТ-лары келесі деректерімен көрсетіледі:

 • берілген тапсырманың қысқаша сипаттамасы;
 • пән;
 • оқушының жалпы білім беру ұйымының атауы;
 • осы тапсырманың берілген күні;
 • тапсырманың соңғы жаңартылған күні;
 • тапсырманың орындалу күйі.

 

4.png

 

Үй тапсырмасы парақшасына өту үшін бірінші бағанда осы тапсырманың атауын басу қажет. Үй тапсырма парақшасында тапсырма туралы толық ақпарат және файл (мұғалім оны тіркеген болса) көрсетіледі.

Ескерту: егер мұғалім ҮТ жасау кезінде «Нәтижесі бар файл қажет» параметрін орнатқан болса, тапсырманы сәтті тапсыру үшін оқушы тапсырманы орындау нәтижесін электрондық түрде жіберуі тиіс. Үй тапсырмасының парақшасында пайдаланушыға файлды жіберу формасы қолжетімді болады.

Үй тапсырмаларының келесі күйлері бар:

 • «Берілді»- мұғалім ҮТ берді;
 • «Тексерісте»- оқушы ҮТ тапсырды, бірақ мұғалім оны әзірше тексерген жоқ;
 • «Орындалды» - ҮТ сәтті орындалды.

 

Сабақтар кестесі

Оқушының сабақтар кестесі келесі жерлерде қолжетімді:

 • «Мектеп» / «Кесте» бөлімінде (оқушы профилінде);
 • «Балалар» / «Кесте» (ата-ана профилінде).

«Кесте» бөлімінде оқу апталары арасында өту үшін «оңға» / «солға» бағдарларын пайдалануға болады.

«Қоңыраулар» қойындысында таңдалған оқушы үшін нақты қоңыраулар кестесі көрсетіледі.

 

5.png

 

Комментарии