«Үлгерімі: Сыныптар» есебі

«Үлгерімі: Сыныптар» есеп түрі таңдалған кезең бойынша сынып оқушыларының бүкіл пән бойынша қотырынды баға қойылғаннан кейін автоматты түрде толтырылады.

Ең болмағанда бір қорытынды баға толтырылмаса, есеп толық құрастырылмайды. Қорытынды баға қойылмаған оқушылар саны «Бағалар жоқ» деген тармағында көрсетіледі.

Есептің бірінші кестесінде таңдалған кезең бойынша барлық қорытынды бағалар жайында акпарат бар. «-» белгісі оқушы бұл пәнді оқымайтынын білдіреді, бос ұяшық – баға қойылмағанын білдіреді.

Орташа балл формула бойынша есептеледі, сандық көрсеткіштері ретінде оқушының барлық пән бойынша бағалары пайдаланылады.

Есептің бірінші кестесінде оқушының аты-жөнімен тұрған сілтеме оның күнделігіне өткізеді, екіншісі – сол оқушының «Үлгерімі: Оқушылар» есебіне өткізеді.

Ескерту: есепте оқушылар әліпби бойынша сұрыпталған.

 Есептеу үшін барлық оқушылардың бүкіл бағалары пайдаланылады.

Есепте үлгерім аналитикалық параметрлерді есептеу үшін келесі формулалар пайдаланылады:

 

Орташа балл

fe27e9931eaeefba4fc5deb9f8fb7227.png

где:

 • n1 – «1» деген бағалар саны;
 • n2 – «2» деген бағалар саны;
 • n3 – «3» деген бағалар саны;
 • n4 – «4» деген бағалар саны;
 • n5 – «5» деген бағалар саны;
 • n6 – «А/Ө» бағалар саны.

 

Пәндер бойынша білім сапасының жалпы пайызы

 

_________2018-01-29_18_35_09.png

 

бұл жерде n - пәндер жалпы саны, олар бойынша есептелген білім сапасының %.

 

_________2018-01-29_18_34_14.png

 

бұл жерде: n4 – «4» деген бағалар саны «4», n5 – «5» деген бағалар саны.

 

ООЖ жалпы % (оқушылардың білім дәрежесі жалпы %)

Есепте «ООЖ» - ол оқушылардың үйренген денгейін, білім дәрежесін білдіреді.

 

_________2018-01-29_18_33_02.png

 

бұл жерде: n – жалпы пәндер саны, олар бойынша есептелген ООЖ %.

 

_________2018-01-29_18_28_47.png

 

бұл жерде:

 • n2 – «1», «2», «СӨП» деген бағалар саны;
 • n3 –«3» деген бағалар саны;
 • n4 –«4», «СӨ» деген бағалар саны;
 • n5 –«5» деген бағалар саны;
 • n6 –«А/Ө» деген бағалар саны.

 «Куәландырумен» деген параметрі орнатылған пәндер үшін ғана есептер құрастырылады.

Есепке пәнді қосу/жою және пәннің параметрін өзгерту үшін келесі әрекеттерді орындау қажет:

 • «Әкімшілік ету» бөліміне өту;
 • «Анықтамалықтар» блогында «Пәндер» бөлімін таңдау;
 • Пәнді өңдеу парақшасына өту.

 Есепте таңдалған есептік кезеңнің соңғы күнімен тұрған оқушылар туралыақпарат көрсетіледі.

Егер оқушы бір есептік кезеңнің ішінде сыныптан ауысатын болса, онда ол туралы акпарат көрсетілмейді.

Жыл бойынша «Үлгерімі: Сыныптар» есебі тура таңдалған кезең бойынша есебіндей есептелінеді және құрастырылады, бірақ кезең бойынша қорытынды бағаның орнында қорытынды жылдық баға пайдаланылады.

 

 

Критериалды бағалаумен сыныптың есептері

Критериалды бағалаумен сыныптарға кезең/жыл бойынша қорытынды жиынтық бағалары немесе Сынақтан өтті/Сынақтан өтпеді (пәннің қажетті параметрлеріне сәйкес)  деген көрсетіледі:

 

 

 

Егер есептік кезең тоқсандар және пәннің параметрлерінде «Қорытынды аттестациялау – Сынақ (жарты жыл)» көрсетілген болса, есептелген кезде 1 және 3 тоқсанның қорытынды бағалары ескерілмейді.

 

 

Комментарии