Жоғарғы және төменгі сыныптар үшін есептік кезеңдерді құру

Есептік кезеңдер сабақ кестені жасау үшін арналған бөлігі. Сабақ кестені жасағаннан алдымен есептік кезеңдерді құру қажет. «Кезеңді құру» батырма арқылы оқу жылында есептік кезеңдердің қажетті кез келген санын жасауға болады, себебі мектепте әр параллелдің оқушылары (мысалы, 1, 5, 10 сыныптары) әр түрлі уақытта тоқсанды және оқу жылды аяқтауы мүмкін.

 

 

Күнделік.кз жүйесінде жоғарғы және төменгі сыныптар әр түрлі есептік кезеңдер құру мүмкіндігі бар. Әр параллелдің оқушылары (мысалы, 1 сынып) көбіне қосымша демалысқа кетеді немесе оқу жылын әр түрлі уақытта бітіреді. Жоғарғы және төменгі сыныптардың есептік кезеңдерінің басталу және аяқталу уақыты сәйкес келмегендіктен, оларға әр түрлі есептік кезеңдер құрылуы қажет.

Есептік кезеңдер тоқсандардың, семестрлердің және т.б. басталу және аяқталу мерзімін белгілейді, сонымен бірге есептік кезеңде мереке күндері белгіленеді, сабақ кестесін жариялағанда оларға автоматты түрде сабақтар түспейді. Сондықтан есептік кезеңдердің жасаудың дұрыстығы сабақ кестені табысты құруына үшін үлкен маңызға ие болып табылады.

Бірнеше есептік кезеңдерді құру үшін:

  • ББМ барлық қызметкерлеріне түсінікті болатын атпен есептік кезеңді құру (мысалы, «Төменгі сыныптар үшін тоқсандар» және «Жоғарғы сыныптар үшін тоқсандар»):

 

 

  • Әрбір құрылған есептік кезеңдерге нақты басталу және аяқталу күнін көрсету қажет:

 

 

  • Жоғарғы және төменгі сыныптардың параметрлерінде сәйкес құрылған есептік кезеңдерді көрсеті қажет:

 

 

Бірінші сыныптарға жеке есептік кезеңдерді құруды ұсынамыз (мысалы, «1 сынып тоқсандары»), себебі 1 сыныпта 3 тоқсан ортасында қосымша демалыс күндері бар.

Яғни, есептік кезеңді құру барысында қосымша демалыс күндерін мерекелік күн ретінде белгілегеніңіз дұріс, сонда есептерде бұл күндер есепке алынбайды.

Комментарии