Білім беру мекемесінің электрондық профилін баптау сұлбасы

Бастапқы деректерді енгізгеннен кейін, профилді іске қосу үшін, әкімшіге алдымен жеке профиль интерфейсінің тілін таңдау қажет. Жүйе тілін ауыстыру үшін, шарлау жолағындағы ТАӘ басып, «Параметрлер/Настройки» бөлімін таңдау қажет. Жеке профил параметрлері бетінде, соңғы қойынды, «Интерфейс» қойындысын ашып, «Тіл/Язык» жолында қажетті тілді таңдап, «Сақтау/Сохранить» батырмасын басу қажет.

 

 

Білім беру мекемесінің электронды профилін өңдеу үшін, әкімшіге келесі қадамдарды орындау қажет:

Қадам 1: ББМ атауын, сипаттамасын, ББМ функцияларын, логотипін, ғимараттар мекен жайы мен байланыс деректерін баптау. Бұл ақпарат Жүйеде ББМ бетінде бейнеленеді және жобаның барлық қатысушыларында көру мүмкіндігі болады.

Пәндерді реттеу барысында, пәндер тізімі жеке профиль интерфейсінің таңдалған тіліне байланысты болады. Егер білім беру мекемесі аралас болса, онда жетпейтін пәндер тізімін екінші тілде қосып шығу қажет. Мысалы, тізім қазақ тілінде («Орыс тілі», «Дене шынықтыру», «Еңбекке баулу» және т.б.) болса, онда «Пәнді қосу» батырмасы арқылы пәндерді орыс тілінде де қосу қажет: «Русский язык», «Физическая культура», «Технология» және т.б.

Ескерту: Жүйеде пәндерден басқа деректердің барлығы аударылады, сондықтан да сабақ кестесін құру барысында, қазақ тілінде оқитын сыныптарға, қазақ тіліндегі пәндерді, орыс тілінде оқитын сыныптарға, орыс тіліндегі пәндерді таңдау қажет. Кестені қарау барысында, интерфейс тіліне қарамастан, аудармасыз бейнеленеді.

Қадам 2: «Пәндер», «Ғимараттар», «Кабинеттер және Орындар» анықтамаларын баптау. Анықтамалықтарда сабақтар өткізілетін орындар жайлы толық мағлұматтар бар және сабақ кестесін құру барысында қолданылады.

Қадам 3: қоңыраулар кестесін құру және жариялау. Бұл сыныптың кестесінде және пайдаланушының жеке күнтізбесінде сабақтың басталу және аяқталу уақытын көрсетеді. Жүйеде қоңыраулар кестесінің құру саны көрсетілген: бөлек алынған сынып үшін, бірнеше сыныптар үшін, параллелдер үшін т.б. Кестені сыныппен байланыстыру кезінде қателіктер туындамау үшін, әрқайсысына тиісті ат қойылады.

Қадам 4: есептік кезеңдерді баптау. ББМ әр түрлі топтары үшін (параллелдер, жеке сынып үшін және т.б.), әр түрлі есептік кезеңдер құрылуы мүмкін. Және де есептік кезең түрі бір болғанмен, оның басталу және аяқталу күні әр түрлі болуы мүмкін. Осы ерекшеліктеріне байланысты Жүйеде қажетті есептік кезеңдер тобын құруға болады. Есептік кезеңдерді сыныппен байланыстыру, сыныпты құру барысында немесе сынып деректерін өзгерту барысында орнатылады.

Қадам 5: қызметкерлерді импорттау және тіркелу үшін әрқайсысына жеке пайдаланушы аты мен уақытша құпиясөзді тарату. Білім беру үрдісінде қызметкердің санаты мен оған берілген қосымша құқықтар Жүйеде ББМ деректеріне әр түрлі қолжетімділікті анықтайды.

Қадам 6: сыныптар тізімін құру және ретке келтіру. Әр сыныптың профилін реттеу барысында, есептік кезеңдер мен ауысымды таңдауға ерекше көңіл бөлу қажет.

Қадам 7: оқушылар мен ата-аналарды импорттау. Оқушылар мен ата-аналар (заңды өкілдер) арасында байланыс орнату қажет. Осылайша, ата-ана өз профилі арқылы бір немесе бірнеше балаларының қатысуы мен үлгерімін бақылап отыра алады.

Ескерту: сынып жетекшісі оқушылар мен ата-аналардың жүйеге тіркелуге арналған деректерін тарату қажет.

Қадам 8: әр сыныпта пән бойынша оқу топтарын құру

Қадам 9: әр сыныпқа сабақ кестесін құру. Сабақ кестесі реттелгеннен соң, мұғалімдер журналды толтыруды және үй тапсырмаларын беруді бастауға болады.

w256h2561372777059Exclamation.png ББМ профилін баптаудың негізгі нұсқаулығы: «Әкімші нұсқаулығы».

Комментарии