Жобадағы пайдаланушылар санаты

Жүйеде әр түрлі санаттағы пайдаланушылар бар, әрқайсысы белгілі бір құқықтар мен мүмкіндіктер жиынтығымен ерекшеленеді.

Білім беру мекемесінің қызметкері

Білім беру мекемесіндегі (бұдан кейін ББМ) педагогтар құрамына кіретін пайдаланушы.

 ББМ барлық қызметкерлеріне «Мұғалімдер бөлмесі» қол жетімді – қызметкерлердің жабық қарым-қатынасы үшін арнайы «аймақтық» жоба.

Негізгі құқықтары мен мүмкіндіктері:

 • ББМ беттерін қарауға қолжетімділік.
 • Сыныптың/топтың беттерін қарауға қолжетімділік.
 • Сыныптың және мұғалімдердің сабақ кестесін қарауға қолжетімділік.
 • ББМ барлық журналдарын қарауға қолжетімділік.
 • ББМ есептерін қарауға қолжетімділік.
 • Жобаның әлеуметтік бөлігін пайдалану (жеке хат, қабырға, қосымшаларды пайдалану).

Оқушы

ББМ білім алатын пайдаланушы.

Негізгі құқықтары мен мүмкіндіктері:

 • ББМ беттерін қарауға қолжетімділік.
 • Тек өзінің бағаларына, сабақ кестесіне, үй тапсымасына қолжетімделік.
 • Сыныптың/топтың беттерін қарауға қолжетімділік және келесі бөлімдерді:
  • Профиль.
  • Адамдар.
  • Күнтізбе.
  • Топтар.
  • Файлдар.
  • Форум.
  • Хабарландырулар.
  • Жетістіктер.
  • Сабаққа қажет кітаптар.
 • Жобаның әлеуметтік бөлігін пайдалану (жеке хат, қабырға, қосымшаларды пайдалану).

Ата-ана

ББМ оқушысының заңды өкілі (анасы, әкесі, әжесі, атасы, қамқоршысы) болып табылатын пайдаланушы.

Барлық ата-аналарға «Ата-аналар бөлмесі» аясындағы ақпараттар қол жетімді –қызметкерлер мен ата-аналардың жабық қарым-қатынасы үшін әр ББМ жеке құрылатын арнайы «аймақтық» жоба.

Негізгі құқықтары мен мүмкіндіктері:

 • ББМ беттерін қарауға қолжетімділік.
 • Оқушының сынып/топ беттерін қарауға қолжетімділік.
 • Ата-анаға тіркелген баланың/балалардың бағаларын, үй тапсырмаларын және сабақ кестесін қарауға қол жетімделік.
 • Жобаның әлеуметтік бөлігін пайдалану (жеке хат, қабырға, қосымшаларды пайдалану).

Басқарушы мекеме қызметкері

Аудандық немесе областық деңгейіндегі білім басқармасының пайдаланушысы.

Жүйеде басқарушы ұйымдар (БҰ) үшін аймақ немесе аудан бойынша білім беру мекемелер жүйесінің параметрлері жайлы ақпараттарға қолжетімді платформа жасалынған. Ол үйым қызметкерлеріне келесідей мүмкіндіктер береді:

 • Ұйым профилін, интернет желісінің барлық пайдаланушыларына қолжетімді болатын, жария сайты ретінде пайдалану;
 • Әкімшілік желісінің барлық қатысушыларына ақпараттық хабарлама тарату: өз ұйымының пайдаланушыларына, ведомстволық бағынышты ұйым және ББМ қызметкерлеріне, және де оқушылар мен ата-аналарға;
 • Ведомстволық бағынышты ББМ жайлы статистикалық ақпараттарды қарау.
 • Ведомстволық бағынышты білім беру мекемелерінен мемлекеттік және аудандық есептер алу: ББМ әкімшілігі толтырып, есептердің үлгілік нысанын ББ/АББ жібереді.

Негізгі құқықтары мен мүмкіндіктері:

 • Ұйым профилін қарап шығу құқығымен қолжетімділік:
  • құрылымы (ұйым бөлімдері);
  • адамдар (ұйым қатысушылары);
  • құжаттар;
  • кері байланыс.
 • Ұйым форумына қолжетімділік.
 • «Сұрақтар мен жауаптар» бөлімін жүргізу.
 • Жобаның әлеуметтік бөлігін пайдалану (жеке хат, қабырға, қосымшаларды пайдалану).

 

ББМ қызметкерлері жобада қосымша берілген келесі рөлдермен бөлінуі мүмкін:

Әкімші

Әкімшілік құқықтарымен иеленген ББМ қызметкеріне, ББМ және оның қатысушыларына тиісті ақпараттардың барлығын қарауға және өңдеуге қолжетімді. Қызметкердің ТАӘ (ФИО) ББМ профилінде «Әкімшілер» бөлігінде бейнеленген.

 Ақпаратты жоғалту қатерін азайту және қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында, әкімшілік құқықты ББМ үш қызметкерінен артық беру ұсынылмайды.

Негізгі құқықтары мен мүмкіндіктері:

 • ББМ беттерін өңдеуге қолжетімділік.
 • ББМ барлық есептеріне қолжетімділік.
 • Жобаның әлеуметтік бөлігін пайдалану.
 • Барлық бөлімдерге ақпараттарды қосу/өңдеу мүмкіндігімен ББМ әкімшілігіне қолжетімділік:
  • «Адамдар» бөлімі (жаңа тұлғаларды қосу, жеке деректерді өңдеу, ББМ пайдаланушыларының жеке деректерін қалпына келтіру, шақыруларды жаппай басып шығару және т.б.);
  • «Кесте» бөлімі (есептік кезеңдерді, қоңыраулар кестесін, барлық сыныптар/топтар сабақтар кестесін құру және өңдеу, ББМ алу туралы ақпаратты қосу және т.б.);
  • «Анықтамалықтар» бөлімі (пәндер, ББМ ғимараттар және кабинеттер тізімін құру және өңдеу, ҰБТ тапсырушылар тізімін қалыптастыру);
  • «Сыныптар» бөлімі (ББМ сыныптар/топтар тізімін құру және өңдеу және т.б.);
  • «Параметрлер» бөлімі (ББМ контактілерін және атауын өңдеу, ББМ бетінің функцияларын және баға түрлерін баптау, логотип қосу және т.б.);
  • «Журналдар» бөлімі (оқушылардың үлгерімі мен қатысуы жайлы ақпараттарды енгізу, сабақ беттерін және үй тапсырмаларын өңдеу);
  • КТЖ модулі (барлық сыныптар үшін КТЖ құру, өңдеу және өшіру).

Директор

Жобаның оқу бөліміне қатысты деректердің барлығын қарау құқығы бар ББМ қызметкері. Қызметкердің ТАӘ (ФИО) ББМ профилінде «Басшылық» бөлігінде бейнеленген.

 Қосымша құқықтар болмаса, директор журналдар мен күнтізбелік жоспарлауға, КТЖ, кесте мен оқушылар тізіміне өзгерістер енгізе алмайды.

Негізгі құқықтары мен мүмкіндіктері:

 • Барлық журналдарды қарауға қолжетімділік.
 • Келесі есептерді қарауға қолжетімділік:
  • Мекеме карточкасы;
  • Үлгерімі: Мектеп, Сыныптар, Оқушылар;
  • Сабаққа қатысу: Мектеп, Сыныптар;
  • Бағалар статистикасы: Мектеп, Сыныптар, Пәндер;
  • Орташа балл: Оқушылар, Мұғалімдер, Пәндер;
  • Әкімшілік: Сабақтарды болдырмау және алмастыру;
  • ЭЖК жүргізу статистикасы: Мектеп, Сыныптар, Мұғалімдер;
  • Белсенділік: Жалпы, Жеке.
 • ББМ беттерін қарауға қолжетімділік.
 • Сыныптың беттерін және барлық оқушыларын қарауға қолжетімділік.
 • Барлық сыныптың сабақ кестесін қарауға қолжетімділік.
 • ББМ барлық КТЖ қарауға қолжетімділік.
 • Жобаның әлеуметтік бөлігін пайдалану (жеке хат, қабырға, қосымшаларды пайдалану).

Директор орынбасары

Жобаның оқу бөлімініне қарасты ақпараттарды қарау құқығы бар ББМ қызметкері. Қызметкердің ТАӘ (ФИО) ББМ профилінде «Басшылық» бөлігінде бейнеленген.

 Қосымша құқықтар болмаса, директор орынбасары журналдар мен күнтізбелік жоспарлауға, КТЖ, кесте мен оқушылар тізіміне өзгерістер енгізе алмайды.

Негізгі құқықтары мен мүмкіндіктері:

 • Барлық журналдарды қарауға қолжетімділік.
 • ББМ беттерін қарауға қолжетімділік.
 • Сыныптың беттерін және барлық оқушыларын қарауға қолжетімділік.
 • Барлық сыныптың сабақ кестесін қарауға қолжетімділік.
 • Келесі есептерді қарауға қолжетімділік:
  • Мекеме карточкасы;
  • Үлгерімі: Мектеп, Сыныптар, Оқушылар;
  • Сабаққа қатысу: Мектеп, Сыныптар;
  • Бағалар статистикасы: Мектеп, Сыныптар, Пәндер;
  • Орташа балл: Оқушылар, Мұғалімдер, Пәндер;
  • Әкімшілік: Сабақтарды болдырмау және алмастыру;
  • ЭЖК жүргізу статистикасы: Мектеп, Сыныптар, Мұғалімдер;
  • Белсенділік: Жалпы, Жеке.
 • ББМ барлық КТЖ қарауға қолжетімділік.
 • Жобаның әлеуметтік бөлігін пайдалану (жеке хат, қабырға, қосымшаларды пайдалану).

Оқу ісінің меңгерушісі

Жобаның оқу бөлімініне қарасты ақпараттарды қарау құқығы бар ББМ қызметкері. Қызметкердің ТАӘ (ФИО) ББМ профилінде «Басшылық» бөлігінде бейнеленген.

 Қосымша құқықтар болмаса, Оқу ісінің меңгерушісі журналдар мен күнтізбелік жоспарлауға, кесте мен оқушылар тізіміне өзгерістер енгізе алмайды.

Негізгі құқықтары мен мүмкіндіктері:

 • Барлық журналдарды қарауға қолжетімділік.
 • ББМ беттерін қарауға қолжетімділік.
 • Сыныптың беттерін және барлық оқушыларын қарауға қолжетімділік.
 • Барлық сыныптың сабақ кестесін қарауға қолжетімділік.
 • Келесі есептерді қарауға қолжетімділік:
  • Мекеме карточкасы;
  • Үлгерімі: Мектеп, Сыныптар, Оқушылар;
  • Сабаққа қатысу: Мектеп, Сыныптар;
  • Бағалар статистикасы: Мектеп, Сыныптар, Пәндер;
  • Орташа балл: Оқушылар, Мұғалімдер, Пәндер;
  • ЭЖК жүргізу статистикасы: Мектеп, Сыныптар, Мұғалімдер;
  • Белсенділік: Жалпы, Жеке.
 • ББМ барлық КТЖ қарауға қолжетімділік.
 • Жобаның әлеуметтік бөлігін пайдалану (жеке хат, қабырға, қосымшаларды пайдалану).

Редактор

Өзіне рұқсат етілген ақпараттарды қарауға немесе өңдеуге құқығы шектеулі ББМ қызметкері.

 Қажетті құқықтарды ұсына отырып, әкімші құқықтарының бөлігіне ие бола алады.

Редакторға келесі бөлімдерді қарау немесе өңдеу құқығын ұсынуға болады.

 • ҮТ және бағалар (журналға, күнтізбелік жоспарлауға және КТЖ модуліне қолжетімділік).
 • Кесте (ББМ барлық сыныптар кестесіне қолжетімділік).
 • Адамдар (ББМ барлық пайдаланушыларының деректеріне қолжетімділік).
 • Сыныптар/топтар (сыныптар/топтар ақпараттарын қарау, өңдеу және жаңасын құру).
 • Анықтамалықтар (ББМ кабинеттер, ғимараттар және пәндер тізімін қарау және өңдеу, ҰБТ тапсырушылар тізімін қалыптастыру).

Мұғалім/педагог

Сынып кестесінде пәнге мұғалім ретінде тіркелген ББМ қызметкері.

Негізгі құқықтары мен мүмкіндіктері:

 • ББМ беттерін қарауға қолжетімділік.
 • ББМ барлық журналдарын қарауға қолжетімділік.
 • Кестеде көрсетілген сынып аймағында электронды журнал деректерін (бағалар, үй тапсырмасы, күнтізбелік жоспарлау) өңдеу.
 • Келесі есептерді қарауға қолжетімділік:
  • Мекеме карточкасы;
  • Үлгерімі: Мектеп, Сыныптар, Оқушылар;
  • Сабаққа қатысу: Мектеп, Сыныптар;
  • Бағалар статистикасы: Мектеп, Сыныптар, Пәндер;
  • Орташа балл: Оқушылар, Мұғалімдер, Пәндер;
  • Әкімшілік: Сабақтарды болдырмау және алмастыру;
  • ЭЖК жүргізу статистикасы: Мектеп, Сыныптар, Мұғалімдер;
  • Белсенділік: Жалпы, Жеке;
  • Өзгертулер тарихы: Журнал (кестеде тағайындалған сынып және пән бойынша).
 • ББМ барлық КТЖ қарауға қолжетімділік.
 • Жобаның әлеуметтік бөлігін пайдалану (жеке хат, қабырға, қосымшаларды пайдалану).

Сынып жетекшісі/топ жетекшісі

Сынып жетекшісі/топ жетекшісі ретінде тағайындалған ББМ қызметкері. Сынып жетекшісі/топ жетекшісі өз сыныбына/тобына байланысты ақпараттарды өңдеуге шектеулі құқықтары бар.

Негізгі құқықтары мен мүмкіндіктері:

 • ББМ беттерін қарауға қолжетімділік.
 • ББМ білім бөлімін қарауға қолжетімділік (журналдар, барлық сыныптар күнтізбелік жоспарлауы, КТЖ модулі).
 • Кестеде мұғалім ретінде көрсетілген сынып аймағында электронды журнал деректерін (бағалар, үй тапсырмасы, күнтізбелік жоспарлау) өңдеу.
 • Қатысу туралы ақпараттарды өңдеуге және кестеде көрсетілмеген болсада өз сыныбында/тобында кез-келген қосымшаларды өткізу (сабақ парақшасында немесе күн бойынша журналда).
 • Өзінің сынып оқушыларының деректерін өңдеуге қолжетімділік:
  • Мекеме карточкасы;
  • Тізімдер: Оқушылар, Қызметкерлер;
  • Үлгерімі: Мектеп, Сыныптар, Оқушылар;
  • Сабаққа қатысу: Мектеп, Сыныптар;
  • Бағалар статистикасы: Мектеп, Сыныптар, Пәндер;
  • Бағдарламаларын орындау: Сыныптар, Пән бойынша мұғалімдерге;
  • Орташа балл: Оқушылар, Мұғалімдер, Пәндер;
  • ҮТ орындау уақыты: Мектеп, Сыныптар.
  • ЭЖК жүргізу статистикасы: Мектеп, Сыныптар, Мұғалімдер;
  • Белсенділік: Жалпы, Жеке;
  • Өзгертулер тарихы: Журнал (өзінің сыныбы бойынша)+басқа сыныптарда мұғалім ретінде тіркелген болса.
 • Өзінің сынып қатысушыларының профилін қалпына келтіруге қолжетімділік.
 • Жобаның әлеуметтік бөлігін пайдалану (жеке хат, қабырға, қосымшаларды пайдалану).

Психолог

Рөл тек жалпы білім беру мекемесі мен кәсіптік білім беру мекемесіне ғана қолжетімді. Сынып психологы рөлін сомдайтын ББМ қызметкері. Жобаның оқу бөлімініне қарасты ақпараттарды қарау құқығы бар және сыныптың «Сынып қызметкерлері» бөлімінде бейнеленеді.

Негізгі құқықтары мен мүмкіндіктері:

 • «Психолог» рөліндегі қызметкер, сыныптың барлық деректерін қарауға қолжетімділік.
 • ББМ беттерін қарауға қолжетімділік.
 • ББМ барлық журналдарын қарауға қолжетімділік.
 • Келесі есептерді қарауға қолжетімділік:
  • Мекеме карточкасы;
  • Үлгерімі: Мектеп, Сыныптар, Оқушылар;
  • Сабаққа қатысу: Мектеп, Сыныптар;
  • Бағалар статистикасы: Мектеп, Сыныптар, Пәндер;
  • Орташа балл: Оқушылар, Мұғалімдер, Пәндер;
  • ЭЖК жүргізу статистикасы: Мектеп, Сыныптар, Мұғалімдер;
  • Белсенділік: Жалпы, Жеке.
 • Жобаның әлеуметтік бөлігін пайдалану (жеке хат, қабырға, қосымшаларды пайдалану).

Модератор

ББМ беттеріне салынатын ақпараттарға жауапты ББМ қызметкері.

Негізгі құқықтары мен мүмкіндіктері:

 • ББМ беттеріне салынған ақпараттарға байланысты қатысушыларының тарапынан келіп түскен шағымдарды өңдеу үшін, «Модерация» («шарлау жолағындағы ТАӘ басып, «Модерация» бөлімін таңдау») бөліміне қолжетімділік.
 • ББМ беттерін қарауға қолжетімділік.
 • ББМ барлық журналдарын қарауға қолжетімділік.
 • Жобаның әлеуметтік бөлігін пайдалану (жеке хат, қабырға, қосымшаларды пайдалану).

 

Басқарушы ұйымдардың қызметкерлері, БҰ келесі санаттарға ие бола алады:

Ұйым әкімшісі

БҰ қатысты барлық ақпараттарды және қатысушыларының деректерін қарауға және өңдеуге қолжетімділігі бар, әкімші құқықтарына ие ББМ қызметкері. Қызметкердің ТАӘ (ФИО) ББМ профилінде «Әкімшілер» бөлігінде бейнеленген.

Негізгі құқықтары мен мүмкіндіктері:

 • БҰ беттерін өңдеуге қолжетімділік.
 • Хабарландыру бөліміне қолжетімділік (аудитория таңдау мүмкіндігімен жедел хабарламалар құру).
 • «Статистика» бөліміне қолжетімділік (ведомстволық бағынышты мекемелер жайлы деректер: белсенділік, жұмысшылар аттестациясы, жұмысшылар құрамы, қызметкерлерді бақылау тізімі, ББМ тізілімі, ББМ үлгерімі, ББМ бойынша есептер).
 • БҰ әкімшілігіне, барлық блоктарға ақпаратты қосу/өңдеу мүмкіндігімен қолжетімділік:
  • Адамдар (жаңа тұлғаларды қосу, жеке деректерді өңдеу, БҰ пайдаланушыларының жеке деректерін қалпына келтіру, шақыруларды жаппай басып шығару).
  • Параметрлер (ББМ контактілерін және атауын өңдеу, ББМ бетінің функцияларын және баға түрлерін баптау, логотип қосу).
  • Кері байланыс.

Басшылық және орынбасары

БҰ ақпараттарын қарау құқығы бар БҰ қызметкері. Қызметкердің ТАӘ (ФИО) ББМ профилінде «Басшылық» бөлігінде бейнеленген.

Негізгі құқықтары мен мүмкіндіктері:

 • БҰ профилінде келесі бөлімдерді қарауға қолжетімді:
  • кұрылымы (БҰ бөлімдері);
  • адамдар (БҰ қатысушылар);
  • кұжаттар;
  • кері байланыс.
 • БҰ форумына қолжетімділік.
 • «Сұрақтар ен жауаптар» бөлімін жүргізу.
 • Жобаның әлеуметтік бөлігін пайдалану (жеке хат, қабырға, қосымшаларды пайдалану).

Редактор

Өзіне рұқсат етілген ақпараттарды қарауға немесе өңдеуге құқығы шектеулі БҰ қызметкері.

 Қажетті құқықтарды ұсына отырып, әкімші құқықтарының бөлігіне ие бола алады.

Редакторға келесі бөлімдерді қарау немесе өңдеу құқығын ұсынуға болады.

 • Адамдар (жаңа тұлғаларды қосу, жеке деректерді өңдеу, БҰ пайдаланушыларының жеке деректерін қалпына келтіру, шақыруларды жаппай басып шығару).
 • Хабарландыру (аудитория таңдау мүмкіндігімен жедел хабарламалар құру).

Ескерту: жүйеде пайдаланушыға бір мезгілде бірнеше рөл ұсыну мүмкіндігі бар. Мұндай жағдайда пайдаланушы, оған бөлінген барлық рөлдердің мүмкіндіктерін қолдана алады.

Мысалы, қызметкер бір мезгілде пән мұғалімі және директор, сынып жетекшісі немесе ата-анабола алады.

Комментарии