Жиынтық бағалау журналын қалай толыру қажет?

Жиынтық бағалау – белгілі бір оқу кезеңінің (тоқсан, триместр, оқу жылы, орташа білім деңгейі), сондай-ақ оқу бағдарламаларының бөлімдеріне балл және баға қою аяқталуы бойынша жүргізілетін бағалау түрі.

Ескерту: жиынтық бағалау бағалары математикалық дөңгелектеу ережесі бойынша есептелінеді және үтірден кейінгі барлық сандар есепке алынады:

 • 43,11 = 43 
 • 43,31 = 43
 • 43,52 = 44
 • 43,81 = 44

Мысал: журналда 64,5-ке тең ТЖБ мен БЖБ дөңгелектенген суммасы 65-ке тең болу қажет, бірақ, математикалық дөңгелектеуде үтірден кейінгі сандар есепке алынғандықтан 64-ке тең болады.

Ескерту: журналда үтірден кейін тек 1 сан ғана көрінеді.

Есептеу формуласы НИМ (НИШ) шығарған «Жиынтық бағалау бойынша әкімшілікте» көрсетілген.

Тоқсандық бағаны есептеудің жалпы формуласы:

 

_________2018-01-16_12_02_56.png

 

2017 (2016-2017) жылға дейінгі мектеп жылдарына арналған жылдық бағалауды есептеудің жалпы формуласы:

 

screenshot-2.png

 

2017 (2017-2018) жылдан кейінгі мектеп жылдарына арналған жылдық бағалауды есептеудің жалпы формуласы:

 

_________2018-08-30_15_45_09.png 

мұндағы n - есептік кезеңдердің саны. 

Жиынтық бағалау балл сандары жинақталып, оқу кезеңінің соңында қорытынды бағаға және оқу жылының соңында жылдық бағаға ауыстырылады. Ол үшін келесідей шкала қолданылады:

Жиынтық бағалау (1 сынып)
Жиынтық бағалау балдарының пайыздық мазмұны Бағалау көрсеткіші Баға
0-20% Қанағаттанарлықсыз «2»
21-50% Қанағаттанарлық «3»
51-80% Жақсы «4»
81-100% Өте жақсы «5»

 

Жиынтық бағалау (2-11 сынып)
Жиынтық бағалау балдарының пайыздық мазмұны Бағалау көрсеткіші Баға
0-39% Қанағаттанарлықсыз «2»
40-64% Қанағаттанарлық «3»
65-84% Жақсы «4»
85-100% Өте жақсы «5»

 

Жиынтық бағалау журналына:

 • Бөлім бойынша әрбір жиынтық жұмысқа балл қойылады (БЖБ) – жиналған балл сомасы және оқу жетістіктеріне тиісті деңгейі.
 • Тоқсан бойынша жиынтық жұмысқа балл қойылады (ТЖБ) – сипаттамаға сәйкес жиналған балл сомасы.
 • Оқу кезеңіне баға қойылады – белгілі бір пайыздық қатынасы бойынша, оқу кезеңі барысында өткен барлық жиынтық жұмыстарының балл сомасы. Оқушы оқу кезеңінде максимум % БЖБ + % ТЖБ = 100% ала алады: % БЖБ көсеткіші 50% - ға тең, сәйкесінше, % ТЖБ көрсеткіші де 50%-ға тең.
 • Жылдық баға қойылады - шкалаға сәйкес барлық оқу кезеңдерінде жинақталған балл сомасының барынша максималды балға ықтимал пайыздық көрсеткіші.
 • Сабаққа қатысу туралы белгі.

Жиынтық бағалау журналын ашу үшін бір рет оқу жылдың басында сынып параметрлерінде «Журнал түрін» таңдау қажет. Жүйеде әр сыныпқа арналған журналды таңдау үшін журналдың екі түрі беріледі«Журналдың классикалық түрі» және «Жиынтық бағалау журналы». Сынып қандай бағалау жүйесімен оқитын екеніне байланысты, сол журналын таңдау қажет.

 

 

Сабаққа қатысу туралы белгілері бар журнал:

 

 

Жиынтық бағалау журналында әрбір тоқсандағы оқу бағдарламасының бөлімдеріне максималды мүмкін болатын жиынтық бағалар саны қарастырылған – 4 дана. Максималды балды, қызыл түспен «Макс.балл» жазылған ұяшықта көрсетесіз.

 

_________2017-11-17_13_40_35.png

 

Егер оқу бағдарламасында бөлімдер аз болса (мысалы, 2 дана) – онда артық қалған 2 жиынтық жұмысына максималды балды көрсетпесеңіз жеткілікті болады.

Ескерту:

 • Пайыздық көрсеткішін шығару үшін, баллды қойғаннан кейін браузер бетін «Ctrl+F5» комбинациясын басу арқылы жаңарту қажет.
 • Егер қойылған балды өзгерту/өшіру қажет болса, онда тінтуір меңзерін қолданып, қажетті ұяшықтағы балды өзгертіп/өшіріп, пернетақтада «Enter» батырмасын басу қажет. Егер қателік есебімен басқа бөлім толтырылып қойса, онда бірінші оқушыларға қойылған балдарды, сосын максималды баллды жою қажет.

 

Жиынтық бағалаусыз жүргізілетін пәндер туралы

Егер кейбір пәндерде (музыка, дене шынықтыру, өзін-өзі тану) жиынтық бағалармен қорытылмайтын болса, журналға сондай пәндер бойынша «Сынақтан өтті» (СӨ) немесе «Сынақтан өтпеді» (СӨП) деген белгілер қойылуы қарастырылған.

Осындай мүмкіндікті іске қосу үшін келесі әрекеттер жасалынуы қажет:

 • «Мектепке әкімшілік етуге» кіру;
 • «Анықтамалықтар» блогында «Пәндер» пунктін таңдау;
 • жиынтық бағалаусыз жүргізілетін пәнді таңдау;
 • «Критериалды бағалау» блогында «Қорытынды аттестаттау» пунктінде «Сынақ (тоқсан)» немесе «Сынақ (жарты жыл)» деген параметрлерінен біреуін таңдау.

 

__________________1.png

 

Ескертпе: осы параметрлер критериалды (жиынтық) бағалау жүйесін пайдаланып жатқан мектептер пәндерінде қолжетімді (мекемеде «Жиынтық бағалау» деген баға түрлері таңдалған).

«Сынақ» параметрін тандағанда журналда жиынтық балл бағандардын орнында «Сынақтан өтті» (СӨ) немесе «Сынақтан өтпеді» (СӨП) деген белгілерді қою үшін қорытынды баған пайда болады.

 

__________________2.png

 

Аттестаттау түрін өзгерткенде қойылған бағалар жасырылады. Керегінде, қойылған бағалар мен белгілерді жоғалтпай, журналды бұрынғы түріне қайтаруға болады.

Сыныпқа «Тоқсандар» деген есептік кезеңдер тағайындалған болса, «Сынақ (жарты жыл)» параметрін таңдағанда, сол сынып журналында қорытынды бағандар 1 және 3 тоқсандар үшін жасырылады.

 

Журналды Excel-ге экспорттау

Есептік кезеңдер (тоқсан, семестр, триместр, модуль) бойынша журналды экпорттауға болады,  сондай-ақ оқу топтарының журналын экспорттау мүмкіндігі бар. Қорытынды бағалар қойылған журналды экспорттуаға болмайды.

Қорытынды бағасы сынақ ретінде қойылатын пәндердің журналын экспорттағанда  «БЖБ», «ТЖБ»,   «% БЖБ», «% ТЖБ» «Жиынтық %» ұяшықтары кестеге енгізілмейді. Кестеге (СӨ/СӨП/БОС) қорытынды бағалары енгізіледі.

 

Журналды басып шығару

Есептік кезеңдер (тоқсан, семестр, триместр, модуль) бойынша журналды басып шығаруға болады,  сондай-ақ оқу топтарының журналын басып шығару мүмкіндігі бар. Пәнді басып шығарған кезде, қорытынды аттестаттау «Сынаң» ретінде бағаланған болса, осы параметрлер шығарылмайды.

«БЖБ» ұяшықтарда «Макс.балл» көрсетілген болса, басып шығарылады.

Журналдағы «БЖБ» ұяшығына баға қойылмаған болса, «БЖБ» бағанасы бос болып шығады. Төменгі ұяшықта «БЖБ»/ «ТЖБ» максималды баллдары басылып шығады.

«% БЖБ», «% ТЖБ» «Жиынтық %» ұяшықтары ешқандай дерек жазылмаған (бос ұяшық) жағдайда да басып шығарылады. Қорытынды бағасы сынақ ретінде қойылатын пәндердің басып шығарылған журналында бұл параметрлер болмайды.

Ескерту: басып шығарылған журналда «К» белгісі болмайды, себебі оқушы сабаққа қатысқан болып саналады.

Комментарии